Нова лансирана топлинска камера со бинокуларна треска Mapesen AI AI

2020/07/13

Mapesen новата лансирана треска која открива термичка камера, наменета за превенција на епидемија со поефикасна, побрза, побезбедна контрола.